Gardenis kvalita

UAB GARDENIS vydáva na konštrukcie navrhnuté a vyrobené vo firme nasledujúcu záruku:

Konštrukcia: 12-ročná záruka výrobcu na výmenu konštrukčných prvkov s výrobnou chybou alebo nedostatočne kvalitnými montážnymi prvkami. Hliníkové konštrukcie sa vyrábajú v súlade s požiadavkami normy CE 1090-3.

Sklo: Výrobca zaručuje, že všetky sklenené tabule sú požadovaných rozmerov, materiálu – bez vád. Tvrdené sklo si zachováva svoje základné vlastnosti po mnoho rokov, teda pokiaľ nie je poškodené / rozbité.

Polykarbonát: Výrobca zaručuje, že všetky polykarbonátové platne majú požadované rozmery, materiál – bez chýb. 10-ročná záruka výrobcu na 10 mm a 16 mm polykarbonátové platne na zmenu farebnosti, priepustnosti svetla a pevnostných vlastností v dôsledku vplyvu normálnych prírodných podmienok. Polykarbonátové platne musia byť inštalované a udržiavané v súlade s pokynmi na montáž, používanie a údržbu zakúpeného produktu.

Práškové lakovanie: 2-ročná záruka na konštrukčné diely s práškovým nástrekom

Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na prípadné chyby spôsobené montážou alebo dopravou skleníka. Záruka sa nevzťahuje ani na škody spôsobené silným vetrom(> 21 m/s), ťažkým snehom, alebo inými extrémnymi vplyvmi počasia. Záruka sa nevzťahuje na škody, ktoré vzniknú z dôvodu nevhodného umiestnenia alebo nesprávnej montáže skleníka. Všetky skleníky sú vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Ak nie ste spokojný s kvalitou vášho skleníka, obráťte sa na nás, uveďte typ vášho skleníka a špecifikujte závady.

Záruka Gardenis

 

Poistenie: Odporúčame vám osloviť vašu poisťovňu a presvedčiť sa, či je skleník súčasťou poistenia vašej nehnuteľnosti, alebo či je nutné pripoistenie.