• K montáži nie sú potrebné mimoriadne technické znalosti. Odporúčame, aby skleník montovali aspoň dve osoby. Postupujte podľa krokov popísaných v inštrukcii a venujte pozornosť aj všetkým dodatočným poznámkam. Balíky otvárajte postupne. Nemiešajte obsah rôznych balíkov. Až do montáže ich skladujte na suchom chránenom mieste.
  • Odporúča sa, aby bol skleník orientovaný dlhšou stranou na západ, umiestnený na slnečnom mieste, chránenom pred vetrom.
  • Vyhnite sa umiestneniu skleníka v blízkosti stromov. Odporúčame montáž skleníka realizovať v bezveternom suchom počasí.
  • Montáž výplní (sklo, polykarbonát) nenechávajte nedokončenú cez noc.
  • Pri montáži používajte ochranné rukavice, okuliare a pevnú obuv. Okraje hliníkových profilov a hrany polykarbonátových platní sú ostré.
  • Pri použití rebríka sa uistite, či je postavený na rovnom povrchu.

Čo budete potrebovať:

Skrutkovač, 8 mm a 10 mm kľúče, zvinovací meter, vodováhu, elektrickú vŕtačku, silikónový tmel, rebrík, rýľ alebo zemný vrták

Tipy:

Základový rám skleníka ukotvite do betónových pätiek. Ubezpečte sa, že základový rám je osadený vodorovne, a že uhlopriečky majú rovnaké dĺžky. Samorezné skrutky k montáži okien a dverí odporúčame naolejovať kvôli jednoduchšej montáži. Vonkajšia strana polykarbonátových dosiek je chránená ultrafialovým filtrom. Na tejto strane je ochranná fólia bielej farby alebo je označená textom. Je dôležité, aby táto chránená strana smerovala smerom von. Pred inštaláciou platní čiastočne odlepte ochrannú fóliu – len približne 5 cm po celom obvode. Zvyšok ochrannej fólie odstráňte hneď po dokončení montáže. Neklaďte polykarbonátové dosky priamo na zem. Podložte ich kartónom alebo iným vhodným materiálom.

Údržba a starostlivosť:

Pánty dverí, zámky a trecie plochy posuvných dverí pravidelne olejujte. Odstraňujte lístie a iné nečistoty z odkvapov. Z času na čas skontrolujte dvere a okná, či sú riadne dotiahnuté a v správnej polohe. Na konci a začiatku sezóny dezinfikujte vnútro skleníka dezinfekčnými prostriedkami na to určenými. Na umývanie polykarbonátových výplní používajte vlažnú vodu s malým množstvom saponátu a mäkkú utierku.

Príslušenstvo:

Máme v ponuke doplnkové príslušenstvo pre váš skleník, ktoré vám uľahčí starostlivosť o rastliny. Aktuálny prehľad príslušenstva získate v sekcii Doplnky na internetovej stránke .

Starostlivosť v zimnom období:

V prípade väčšieho množstva snehu odporúčame dodatočnú podporu krovu z vnútornej strany vášho skleníka; Pri intenzívnejšom snežení pravidelne odstraňujte sneh zo strechy skleníka; Chráňte svoj skleník pred rizikom pádu snehu a ľadu z okolitých stromov, prípadne zo striech z okolitých stavieb; Pred zimným obdobím vymontujte z automatických otváračov okien pracovný valec (ak je namontovaný); Uistite sa, že dvere a okná sú pevne uzavreté, aby ste skleník ochránili pred poškodením silným vetrom.